homepage
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Deze verzekering biedt een soortgelijke dekking als omschreven bij de particuliere aansprakelijkheid, maar dan voor schade welke is veroorzaakt tijdens beroepsmatige of bedrijfsmatige werkzaamheden. De premie hangt af van het soort bedrijfsactiviteiten maar ook van de omzetten en hoeveelheid uitbetaald lonen.
Vanaf 1 januari 2014 zijn de mogelijkheden voor brandverzekeraars om schade op de veroorzakende bedrijven te verhalen uitgebreid.
Op de website van het verbond van verzekeraars vindt u hierover meer informatie: https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Bedrijfsregelingen/Bedrijfsregeling-Brandregres.aspx
Het is van belang voor bedrijven om brandveilig te ondernemen, zie hiervoor o.a. www.checklistbrand.nl en www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/Publicaties/Preventietips%20Bedrijfsaansprakelijkheid%20(mei%202013).pdf
In veel gevallen hebben de verzekeraars de polisvoorwaarden al enigszins aangepast aan de nieuwe regeling. Daarnaast is het in sommige situaties verstandig om zelf de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden.
U kunt bij ons informatie verkrijgen over de eventuele mogelijheden en kosten.